Niềng răng sớm không nhổ răng ở trẻ em

Bệnh nhân Nguyễn Thị V.

Bệnh nhân bị khấp khểnh răng hai hàm, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


058 2256886