Niềng răng sớm không nhổ răng ở trẻ em

Bệnh nhân Nguyễn Thị V.

Bệnh nhân bị khấp khểnh răng hai hàm, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trước khi niềng răng: Răng chen chúc nặng, đặc biệt là hàm trên, thiếu chỗ mọc răng nanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


058 2256886